Hlajenje s toplotno črpalko Daikin v kombinaciji s konvektorji

V današnjem nasvetu se bomo osredotočili na vse pogostejšo situacijo, ko imamo na objektu potrebo po aktivnem hlajenju (seveda tudi ogrevanju) s konvektorji. Pri tem se poraja vprašanje, kako pravilno izvesti preklop toplotne črpalke Daikin iz režima ogrevanja v hlajenje in obratno.

Ločiti je potrebno tudi vrsto konvektorjev, ki jih bomo vgradili na objektu.

Konvektorji z možnostjo povratne informacije omogočajo, da lahko notranji enoti pošiljajo zahtevo po obratovanju (kot termostat) in hkrati prejemajo povratni signal od toplotne črpalke, v katerem načinu je (ogrevanje/hlajenje). V tem primeru mora biti povezovalni kabel 4-žilni.

Preklop med ogrevanjem in hlajenjem se vedno vrši na EKRUC uporabniškem vmesniku, ne glede na izbiro modela konvektorja. Razlog za to je, da se na ta način izognemo možni zmedi, ko bi npr. zaradi osebnih preferenc uporabnikov v različnih prostorih, v istem ogrevalnem sistemu en konvektor dajal toplotni črpalki signal “hladiti”, drugi pa “ogrevati”. Posledično ni nobena težava, če se konvektor sploh ne veže na notranjo enoto in ta deluje glede na temperature izhodne vode.

Druga možnost je seveda, da se ON/OFF izhod iz konvektorja veže na kontakte za termostat na notranji enoti.Na spodnji sliki sta prikazana detajla načina priklopa ON/OFF (priklopne sponke X2M.2, X2M.4, X2M.1) ter v primeru konvektorja z možnostjo povratne informacije (priklopne sponke X2M.32, X2M.33, X2M.1, X2M.4).X2M:1.4 je kontakt za glavno cono “ogrevanje”, X2M:2-4 je kontakt za glavno cono “hlajenje”.

Poleg pravilnega priklopa je potrebno izvesti tudi pravilne nastavitve parametra A.2.1.7 (s kodo C-07). Pripomnim naj, da ima priprava tople sanitarne vode vedno prednost pred ogrevanjem (razen, če se to izrecno spremeni v nastavitvah).


A.2.1.7 [C-07] Način upr. enote R/W 0: Nadzor T izh.v. 1: Nadzor Z sob.t. 2: Nadzor sob.t.

 

Istočasno naj opozorim, da je v primeru kombinacije talnega ogrevanja in aktivnega hlajenje preko konvektorjev, potrebna obvezna vgradnja zapornega stop ventila, ki v fazi hlajenja preprečuje vstop hladne vode v talno ogrevanje in pojav kondenza na tleh (slika spodaj).