Kdaj in zakaj uporabimo funkcijo "kamin" pri sobni enoti RCD?

V primeru, ko je sobna enota RCD nameščena v istem prostoru kot kamin, lahko prihaja do izklopa centralnega ogrevanja. Kamin lahko namreč ogreje prostor na temperaturo, ki je višja od nastavljene želene temperature na sobni enoti, posledično pa pride do izklopa vseh ogrevanih prostorov. Da se izognemo omenjeni težavi, ima nova sobna enota RCD vgrajeno funkcijo »Kamin«. 

Omenjena funkcija omogoča začasen izklop vpliva sobne temperature na delovanje regulacije ogrevanja prostorov. V času, ko je vključena funkcija »Kamin«, regulacija ogrevanja deluje na osnovi zunanje temperature. 

Funkcijo »Kamin« na sobni enoti RCD vključimo tako, da za 10 sekund držimo pritisnjeno tipko s simbolom Party. Delovanje funkcije signalizira utripajoč simbol »hiška« na zaslonu sobne enote. Funkcija »Kamin« deluje najmanj toliko časa kot je nastavljeno s parametrom S1.13. Po preteku tega časa pa še tako dolgo, dokler je izmerjena sobna temperatura višja od nastavljene želene sobne temperature.