Seltron logotip

Operacija

Načrt in uvajanje rešitev za avtomatizacijo in robotizacijo proizvodnje industrija 4.0 za podjetje Seltron d.o.o.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

(www.eu-skladi.si)

Partner

SELTRON d.o.o. v sodelovanju z ekspertom za področje digitalne transformacije – mag. Matej Borko.

Opis

Podjetje Seltron d.o.o. je že ob sami vlogi v Akcijskem načrtu konkretiziralo skoraj 30 aktivnosti, ki smo jih izvedli v sklopu tega projekta. Končni rezultat digitalne transformacije na področju izkušnje kupca je izboljšano poznavanje kupcev, novi komunikacijski kanali, avtomatizirana komunikacija v določenih primerih, proaktivno zaznavanje delovanja opreme pri kupcih. Vse opisane aktivnosti smo izvedli v skladu z načrtom. Jasno smo definirali izkušnjo kupca in pričeli s pripravo konceptnega dokumenta, po katerem bomo v nadaljevanju preko sistemov spremljali CRMS procesa prodaje, naredili smo začetke digitalizacije prodajnega in nabavnega procesa, dodatno pa smo izboljšali in prenovili komunikacijske vmesnike. Celovita Digitalna transformacija podjetja pa vključuje spremembe na vseh 8 področjih (Izkušnja kupca, Podatkovna strategija, Procesi in digitalne rešitve, Digitalni poslovni modeli, Digitalni kadri in digitalna delovna mesta, Digitalna kultura, Kibernetska varnost, Industrija 4.0.)


Operacijo smo uspešno izpeljali z zunanjim strokovnjakom, mag. Matejem Borkom, direktorjem podjetja Komunikacije prihodnosti d.o.o., ki je tudi vpisano v katalog strokovnjakov za pripravo digitalnih strategij in transformacij pri DIH Slovenije.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

(www.eu-skladi.si)

evropski-sklad-za-regionalni-razvoj